Credit Conciousness week banner

Credit Consciousness Week 2018

Robinsons Bank celebrated Credit Consciousness Week. Dated April 24 to April 30 2018. Sa responsableng paggamit ng inutang, asenso’y makakamtan.