e-Ayuda Account

Maintaining Balance

Walang maintaining balance

One I.D Needed

Maaaring magwithdraw sa ATM na hindi kinakailangan ng card

One I.D Needed

Maaaring magwithdraw over-the-counter sa RBank branch

PRODUCT FEATURES

Initial Deposit ZERO Initial Deposit
Maintaining Balance ZERO Maintaining Balance
Maximum acct balance Php 20,000

Tandaan: Ang e-Ayuda account ay hindi interest-earning. Para maging interest-earning ang account, mag-upgrade sa
Simple Savings account

Mga karagdagang impormasyon:

  • Magbukas ng RBank Simple Savings account para makapag-request ng ATM Card (order fee Php 150)
  • Ang SAP payout ay pwede i-withdraw sa mga Robinsons Bank branches o sa ATMs nito lamang
  • Kung magbubukas ng Simple Savings Account si beneficiary, ito ang magiging panibagong account ng SAP payout

DSWD SAP Payout - Metro Manila Branch list

Sa pagtanggap ng inyong DSWD SAP payout at e-Ayuda account, sumasangayon kayo sa mga sumusuonod:

Got any questions? Feel free to contact us