Gabay sa pag-handle ng Business Taxes

Tips para maitaguyod ang dream negosyo mo!

Iwasang mapahamak sa BIR at malubog sa libu-libong tax penalties. Alamin ang importanteng business tax management hacks na ito para hindi maging delinquent business tax payer. Laging tatandaan na ang hindi pagbayad ng taxes on time ay punishable by law at maaari ring maging dahilan ng pagsara ng iyong negosyo.

Kaya bookmark this article para laging may cheatsheet!

1. Update Account Books

Siguraduhing laging updated ang account books ng iyong negosyo o kumpanya — kasama na rito ang lahat ng financial statementsentries, at transactions (e.g. assetsexpensessalespayroll, etc.). Maliban sa importanteng mabalik-balikan mo ito para ma-cross check ang iyong finances at taxes, may posibilidad ring silipin ito ng BIR para masiguradong tama ang iyong dine-declare at binabayaran buwan-buwan.

Isa sa pinaka-madali at pinaka-sikat na paraan to keep account books updated ay ang paperless option! Karamihan ng young entrepreneurs sa panahon ngayon ay gumagamit na rin ng apps para magawa ito. Mas mabilis at mas madali ang bookkeeping digitally lalo na kung lagi kang on-the-go. Ngunit kapag ito ang option na pinili mo, tandaang kailangang mag-register ng BIR FORM 1900 para mabigyan ng permisong gumamit ng computerized accounting system through an audit na gagawin ng BIR rin mismo.

2. Keep Transaction Proofs

Ipunin ang lahat ng official receipts at invoices ng customersclients, at suppliers para mas mapadali ang pag-calculate ng taxes ng iyong negosyo. Pwedeng ipunin ang actual copy ng lahat sa file cabinet, o humanap ng computerized accounting system na may abilidad na mag-store ng lahat ng transaction proofs na ito.

3. Track Tax Deadlines

Kung hindi pa sapat na rason ang penalty at fine para on time mag-file ng taxes, baka kailangan pahalagahan mo pa nang husto ang negosyo mo. Para masiguradong hindi ma-force closure ito, ugaliing mag-file nang tama at on time ng lahat ng taxes.

At para matulungan kang gawin ito, inilista namin ang importante at pinaka-common na tax payment dates na sinusunod ng lahat ng businesses sa bansa. Ang lahat ng ito’y government-mandated kaya makakabuting ilagay na sa calendar ito:

INCOME TAX DEADLINES:

April 15 – covers January to December of previous year

May 15 – covers January to March

August 15 – covers April to June

November 15 – covers July to September

PERCENTAGE TAX DEADLINES (para sa businesses na hindi VAT-registered):

April 25 – covers January to March

July 25 – covers April to June

October 25 – covers July to September

January 25 – covers October to December

VAT DEADLINES (para sa businesses na may annual gross income na mas malaki sa P3 million)

January 25 – covers October to December of previous year

February 20 – covers January

March 20 – covers February

April 25 – covers January to March

May 20 – covers April

June 20 – covers May

July 25 – covers April to June

August 20 – covers July

September 20 – covers August

October 25 – covers July to September

November 20 – covers October

December 20 – covers November

Iba’t ibang BIR forms at requirements ang hihingin depende sa uri ng business tax na iyong babayaran. Ugaliing mag-consult sa company accountant o financial advisor para masiguradong kumpleto at tama ang lahat ng kailangang i-file at bayaran.

BUSINESS FINANCE
BUSINESS TAX
BUSINESS TIPS