DSWD SAP

Karangalan ng Robinson Bank na maatasan ng DSWD na maging tagapaghatid ng SAP sa ating kababayan para makatulong sa pagsubok na ating nararanasan ngayon.

Mayroong itinalagang mga araw sa pagbibigay ng SAP payout at asahan na ang pila ay hahaba sa mga araw na ito. Upang hindi maabala ang regular banking services, may mga ATM at teller na nakalaan para sa pagbibigay ng SAP payout.

Bago pumasok sa loob ng branch magpacheck ng temperature, laging suotin ang face mask at sundin ang social distancing protocol.

Ang inyong SAP payout ay mapupunta sa inyong e-Ayuda account.
Pindutin ang link para sa karagdagang detalye tungkol sa e-Ayuda account.

How to claim SAP?

DSWD SAP Payout - Metro Manila ATM list

Sa pagtanggap ng inyong DSWD SAP payout at e-Ayuda account, sumasangayon kayo sa mga sumusuonod:

Got any questions? Feel free to contact us